InPromptu

InPromptu 14.6.2018 -esitys

 

InPromptu-hanke digitaitojen kehittämisen tueksi

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n ESR-rahoitteisella yhteishankkeella lähdetään edistämään työttömien tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Työttömien yhdistysten on mahdollista liittyä hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuvista yhdistyksistä haetaan henkilöitä koulutettavaksi digiohjaajiksi ja kouluttajiksi, jotka paikallisesti edistävät digitaitojen oppimista alueellaan. Osaamistarpeita kartoitetaan ja verkoston toiminnalle aletaan luoda pohjaa syksystä 2018 lähtien.