Työttömien Keskusjärjestö: Aktiivimalli leikkaa työttömien perusturvaa – laki kumottava

Työttömien Keskusjärjestön hallitus on tyrmistynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksestä hylätä yli 140 000 kansalaisen allekirjoittama aloite ns. aktiivimallin kumoamisesta. Aktiivimalli on syrjivä ja epätasa-arvoinen. Työttömien Keskusjärjestön hallitus odottaa, että eduskunta huomioi käsittelyssään aktiivimallin nostattaman taloudellisen ja henkisen kuormituksen työttömille ja kumoaa lain.

Aktiivimalli on lisännyt työttömien työnhakijoiden huolta, taloudellisia vaikeuksia ja aktiivimallileikkuriin joutuneiden toimeentulotuen tarvetta. Kela tiedotti viime viikon keskiviikkona, että aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 prosenttia sai viime vuonna perustoimeentulotukea.

– Tiedossa on, että aktiivimallin negatiivisimmat vaikutukset ovat iskeneet pahiten pitkäaikaistyöttömiin ja ikääntyneisiin työttömiin. Osa heistä joutuu täydentämään ruokajonoissa omaa toimeentuloaan. Euroopan Unionin sosiaalisten oikeuksien komitea on nuhdellut Suomea liian alhaisesta toimeentulon tasosta ja tällä lailla sitä on leikattu lisää, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski painottaa harmistuneena.

Aktiivimallin kaikkia ongelmia ei saada korjatuksi, vaikka aktiivisuutta voikin jatkossa osoittaa laajemmin. Kaikkia epäoikeudenmukaisia tilanteita ei voi välttää tai korjata, koska ihmisten tilanteet ja työllisyyspalvelut ovat varsin kirjavat tai muutoin riittämättömät, Haapakoski lisää.

Keskusjärjestö ihmettelee, että sosiaali- ja terveysvaliokunta mainitsee eduskunnan verkkosivuilla olevassa selosteessaan 12.2.2019, että valiokunta on jo aktiivimallia koskevan hallituksen esityksen käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota lakiesityksessä oleviin ongelmiin, kuten alueelliset erot työpaikkatarjonnassa ja erot työnhakijoiden työllistymisedellytyksissä. Näitä asioita nostettiin esille myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa.

Aktiivisuusedellytyksen täyttymiseen vaikuttaa työttömän työnhakijan oman aktiivisuuden lisäksi eri alueilla tarjolla olevien työpaikkojen määrä ja niiden laatu. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen saatavuus ja esimerkiksi palkkatuetun työn mahdollisuudet vaihtelevat eri puolilla maata, valiokunta toteaa.

– Kun sosiaali- ja terveysvaliokunta on näin tarkoin ollut tietoinen jo lain valmisteluvaiheessa sen tulevista ongelmista, miksi valiokunta ei halua vieläkään korjata tilannetta? kysyy Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

– Eikö eduskunnassa paina mitään yli 140 000 kansalaisen mielipide? Olemme vahvasti sitä mieltä, että ns. aktiivimallilaki on kumottava. On käsittämätöntä, että ihmisten ongelmat ja hätä eivät tavoita hallituksen ja eduskunnan ymmärrystä, vaikka niistä on saatu vuoden aikana runsaasti tietoa muun muassa Työttömien Keskusjärjestön ja SAK:n tekemissä selvityksissä, puheenjohtaja painottaa.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi (@) tyottomat.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@)tyottomat.fi

Print Friendly, PDF & Email