Kelasto

Kelan sivustolta löytyy käytännöllinen työkalu tilastotietokanta Kelasto, johon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta.

Kelaston raportit on jäsennetty sisällysluettelossa aiheittain ja etuuksittain. Aiheita ovat seuraavat: Asevelvolliset, Asumisen tuet, Eläkeläiset, Kuntoutus, Lapsiperheet, Opiskelijat, Sairastaminen, Toimeentulotuki, Työttömät ja Vammaistuet.

Sivustolle pääset näiden linkkien kautta: Kela > Tietoa Kelasta > Tilastot: Tietokanta Kelasto > Työttömät > Suomen työttömyysturvaetuuksien saajat ja maksetut etuudet) Tässä suora linkki: http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=NIT245AL

 

Kelastosta kirjoitettiin Karenssisanomissa 1/2013. Artikkelissa on selkeät ohjeet tietokannan käyttöön ja hakujen tekoon.