Suomi.fi Palvelutietovaranto järjestöille

Suomi.fi: Palvelutietovaranto järjestöille

Palvelutietovaranto (PTV) on sähköinen järjestelmä, johon yritykset ja järjestöt voivat kirjata omat palvelunsa kaikkien Suomi.fi-portaalin käyttäjien nähtäväksi. Palvelua hallinnoi väestörekisterikeskus ja se on järjestöille ilmainen.

Selainpohjainen sovellus: https://palvelutietovaranto.suomi.fi

Organisaatiot voivat kuvata PTV:hen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille tarjoamansa palvelut. PTV:hen kuvatut palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Järjestelmään rekisteröinti vaatii sitoutumista ja ohjeisiin tarkkaa perehtymistä. Yli vuoden vanhat tiedot siirretään arkistoon.

Palvelutietovarannon Lyncin kautta järjestetty infotilaisuus 7.3.2018 tallennettiin ja se on nähtävillä Esuomi.fi-sivustolla: VIDEOTALLENNE ja PDF-MATERIAALIT.

Suomi.fi-palveluiden kehittämistyö jatkuu myös vuoden 2019 ajan. Kehitystyöstä ylläpidetään julkista tiekarttaa, jota päivitetään noin kerran kuukaudessa.