Terveydeksi-hankkeen hankepäällikkönä aloitti joulukuussa Katriina Lehtovaara. Hänellä on monialainen hankekokemus kolmannen sektorin ja julkisen puolen sosiaali- terveyspalvelujen kehittämisessä.

– Olen työskennellyt erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden parissa sekä kehittänyt mm. mielenterveyskuntoutujien tuettua työllistymistä ja asumispalveluja. Lisäksi olen ollut mukana kehittämässä monisairaiden ja paljon palveluja käyttävien Asiakasvastaava-toimintamallia perusterveydenhuollossa yhdessä kuntien, asiakkaiden ja omaisten kanssa.

Terveydeksi-hanketta Katriina tervehtii iloisin mielin.
– Hanke ja hankkeen työntekijät ovat tehneet hyvää työtä tärkeän aiheen parissa. Tärkeää on, että tieto työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen etenee. Kykyviisari-kyselyn on täyttänyt jo yli 280 asiakasta. Kykyviisarilla selvitetään asiakkaan omaa näkemystä työ- ja toimintakyvystään, terveydentilastaan ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Print Friendly, PDF & Email