Työttömien Keskusjärjestö pitää lakia aktiivimallista syrjivänä ja epätasa-arvoisena

Työttömien Keskusjärjestö on syvästi pettynyt eduskunnan käsittelyyn työttömyysturvalain muutoksesta. Keskusjärjestö pitää aktiivimallia työttömiä työnhakijoita syrjivänä ja epätasa-arvoisena.

Eduskunnassa käsittelyssä olevan niin sanotun aktiivimallin mukaan työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa tai ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa taikka ollut viittä päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakosken mukaan laki on syrjivä ja epätasa-arvoinen, koska kaikille työttömille ei ole tarjota työpaikkoja eikä palveluita. Aktiivimallin työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 8000 henkilötyövuotta. Työttömiä työnhakijoita on valtakunnassa moninkertainen määrä.

– Tosiallisesti tämä päätös leikkaa työttömien perusturvaa ja tulee näkymään lisääntyvinä sekä sosiaalisina että taloudellisina ongelmina. Eriarvoisuus tulee lisääntymään.

TE-palveluiden resurssit ovat liian vähäiset, Haapakoski lisää.

– Viimeisten tietojen mukaan vain reilut 50 % työttömistä on pystytty haastattelemaan lain edellyttämän kolmen kuukauden välein. Miten kaikille voidaan järjestää palveluita aktiivimallin edellytyksin, jos työttömät eivät saa henkilökohtaista asiakaspalvelua ja ohjausta tilanteeseensa?

Haapakoski on erittäin huolissaan myös siitä, että laki tulee voimaan jo muutaman viikon kuluttua.
– Ovatko esimerkiksi Kela ja työttömyyskassat valmiita muutokseen? Miten työttömät saavat informaatiota, mitä heiltä edellytetään? Ovatko he pelkän mediatiedon varassa?

Haapakoski esittää, että työttömiä työnhakijoita tulisi kannustaa aktiivisuudestaan ja toteaa, että eikö olisi parempi korottaa työttömyysetuutta 4,65 prosentilla heille, jotka saavat aktiivisuudellaan tuloksia. Leikkauslinja ahdistaa jo nyt Työttömien Keskusjärjestöön yhteydessä olleita työttömiä.

Työttömien keskusjärjestö ry
Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja
050 577 2580
jukka.haapakoski (@)tyottomat.fi

 

Print Friendly, PDF & Email